Array 0
Array
Pravilnik internetske trgovine
(dalje kao "Pravilnik")
Ažurirano 09.08.2023
Sadržaj
§ 1. Opća odredba
§ 2. Definicije
§ 3. Kontakt s Trgovinom
§ 4. Tehnički zahtjevi
§ 5. Opće informacije
§ 6. Pravila naručivanja
§ 7. Ponuđene metode dostave i plaćanja
§ 8. Izvršenje Ugovora o prodaji
§ 9. Pravo na odustanak od Ugovora o prodaji
§ 10. Reklamacije
§ 11. Osobni podaci na internetskoj trgovini, privatnost
§ 12. Završne odredbe
Prilog br. 1 Ugovora: Obrazac za odustajanje od ugovora
§ 1.
Opća odredba
 1. Internetska trgovina Zakito, dostupna na internet adresi https://www.zakito.hr/, upravlja tvrtka Zakito d.o.o. sa sjedištem u Garbowu, upisana u Registar poduzetnika Državnog suda, vođena kod Općinskog suda za Łódź-Śródmieście u Łodzi, Odjel za gospodarstvo XX Državnog suda, na adresi Garbów 23, 99-311 Bedlno, pod registarskim brojem KRS: 0000871430, OIB: 7752665272 i matičnim brojem: 387591923.
 2. Ovaj Pravilnik namijenjen je kako potrošačima tako i poslovnim subjektima koji koriste Trgovinu, te određuje uvjete korištenja internetske trgovine kao i uvjete i postupak zaključivanja Ugovora o prodaji na daljinu s Klijentom putem Trgovine.
§ 2.
Definicije
Svaki put kada se u ovim Pravilima govori o:
 1. Obrasca za narudžbu - pod ovim se podrazumijeva interaktivni obrazac dostupan u Trgovini koji omogućava sklapanje Narudžbe, posebno dodavanje Proizvoda u Košaricu i određivanje uvjeta Ugovora o prodaji, uključujući način isporuke i plaćanja;
 2. Klijentu - pod ovim se podrazumijeva svaka osoba koja obavlja kupnju putem Trgovine;
 3. Računu - pod ovim se podrazumijeva korisnički račun u Trgovini, na kojem se čuvaju podaci koje je Klijent dostavio te informacije o Narudžbama koje je podnio u Trgovini;
 4. Potrošaču - pod ovim se podrazumijeva fizička osoba koja nije poduzetnik i fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, a koja sklapa s Prodavateljem ugovor unutar Trgovine, čija svrha nije izravno povezana s njezinom gospodarskom ili profesionalnom djelatnošću;
 5. Košarici - pod ovim se podrazumijeva element softvera Trgovine u kojem su vidljivi odabrani Proizvodi za kupnju te gdje je moguće utvrditi i mijenjati podatke Narudžbe, posebno količinu proizvoda;
 6. Proizvodu - pod ovim se podrazumijeva pokretna stvar dostupna u Trgovini koja je predmet Ugovora o prodaji između Klijenta i Prodavatelja;
 7. Kartici proizvoda - pod ovim se podrazumijeva stranica na kojoj se nalaze detaljne informacije o određenom Proizvodu koji se prodaje u Trgovini;
 8. Poduzetniku - pod ovim se podrazumijeva fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, pravna osoba i organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, kojoj poseban zakon priznaje pravnu sposobnost, koja obavlja gospodarsku djelatnost u vlastito ime i koristi Trgovinu;
 9. Trgovini - pod ovim se podrazumijeva internetska trgovina koju vodi Prodavatelj na internet adresi https://www.zakito.hr/;
 10. Prodavatelju - pod ovim se podrazumijeva Zakito d.o.o. sa sjedištem u Garbowu, upisanu u Registar poduzetnika Državnog suda, vođenu kod Općinskog suda za Łódź-Śródmieście u Łodzi, Odjel za gospodarstvo XX Državnog suda, na adresi Garbów 23, 99-311 Bedlno, pod registarskim brojem KRS: 0000871430, OIB: 7752665272 i matičnim brojem: 387591923;
 11. Ugovoru o prodaji - pod ovim se podrazumijeva ugovor o prodaji Proizvoda koji se sklapa ili je sklopljen između Klijenta i Prodavatelja putem internetske trgovine. Ugovorom o prodaji također se smatra - sukladno značajkama Proizvoda - ugovor o pružanju usluga i ugovor o djelu;
 12. Ugovoru sklopljenom na daljinu - pod ovim se podrazumijeva ugovor sklopljen s Klijentom unutar organiziranog sustava sklapanja ugovora na daljinu (unutar Trgovine), bez istodobne fizičke prisutnosti strana, s isključivim korištenjem jednog ili više sredstava komuniciranja na daljinu do trenutka sklapanja ugovora;
 13. Narudžbi - pod ovim se podrazumijeva izjava volje Klijenta koja se podnosi putem Obrasca za Narudžbu i koja izravno ima za cilj sklapanje Ugovora o prodaji Proizvoda ili Proizvoda s Prodavateljem.
§ 3.
Kontakt s Trgovinom
 1. Prodavatelj omogućuje kontaktiranje s njim, neovisno o dobu dana, na sljedeći način:
  1. pismeni kontakt na sljedeću poštansku adresu: Garbów 23, 99-311 Bedlno;
  2. e-mail kontakt na sljedeće e-mail adrese: contact.hr@zakito.pl.
 2. Prodavatelj raspolaže sljedećim brojem bankovnog računa: LT38 3250 0143 2711 1330.
§ 4.
Tehnički zahtjevi
Za ispravno i nesmetano korištenje Trgovine, uključujući pregled asortimana Trgovine i slanje narudžbi za Proizvode, Klijent treba imati:
 1. krajnji uređaj s pristupom internetu (npr. računalo ili pametni telefon) te instaliranu najnoviju verziju internetskog preglednika;
 2. aktivni e-mail račun;
 3. omogućeno korištenje kolačića (cookies).
§ 5.
Opće informacije
 1. Prodavatelj u najvećem dopuštenom opsegu prema zakonu ne snosi odgovornost za prekide, uključujući prekide u radu Trgovine uzrokovane višom silom, nedopuštenim radnjama trećih osoba ili nekompatibilnošću internetske trgovine s tehničkom infrastrukturom Klijenta.
 2. Pregledavanje asortimana Trgovine i naručivanje ne zahtijevaju stvaranje Računa, iako Klijent ima tu mogućnost.
 3. Naručivanje Proizvoda iz asortimana Trgovine od strane Klijenta moguće je pružanjem potrebnih osobnih i adresnih podataka koji omogućuju izvršenje Narudžbe.
 4. Cijene navedene u Trgovini, tj. na Kartici Proizvoda, navedene su u poljskim zlotima i cijene su bruto, uključujući proviziju za operatora plaćanja i porez na dodanu vrijednost (PDV).
 5. Iznos koji Klijent mora platiti uključuje cijenu Proizvoda i troškove dostave. Klijent je obaviješten o ukupnom iznosu za plaćanje tijekom postupka Naručivanja.
 6. Prodavatelj zadržava pravo da neprekidno mijenja cijene proizvoda, kao i da provodi promocije i rasprodaje, prema uvjetima utvrđenim u obavijesti koja obavještava o određenoj promociji ili rasprodaji. Klijent nema pravo tražiti uvažavanje promjene cijene Proizvoda ako je Narudžba podnesena prije datuma stupanja na snagu promjene cijene, uvjeta promocije ili rasprodaje.
§ 6.
Pravila naručivanja
 1. Za naručivanje, potrebno je:
  1. odabrati Proizvod uzimajući u obzir broj primjeraka, a zatim ga dodati u košaricu pritiskom na "Dodaj u košaricu" gumb;
  2. nakon što ste sastavili Narudžbu, prijeći na košaricu. Da biste to učinili, premjestite pokazivač preko ikone košarice u navigacijskoj traci i kliknite na "Idi na košaricu" gumb;
  3. nakon provjere Narudžbe, prijeći na njezinu realizaciju pritiskom na "Dostava i plaćanje" gumb;
  4. unijeti sljedeće podatke za dostavu u Obrazac narudžbe:
   • ime i prezime (obavezno);
   • e-mail adresa (obavezno);
   • broj telefona (obavezno);
   • tvrtka (opcionalno);
   • adresa, tj. ulica, broj zgrade/stana, poštanski broj i mjesto (obavezno);
   • država (obavezno);
   • komentar za narudžbu (opcionalno);
  5. unijeti sljedeće podatke za fakturu:
   • ime i prezime (obavezno);
   • tvrtka (opcionalno);
   • OIB (opcionalno);
   • adresa, tj. ulica, broj zgrade/stana, poštanski broj i mjesto (obavezno);
   • država (obavezno);
  6. odabrati način plaćanja i dostave;
  7. koristiti "Sažetak narudžbe" gumb;
  8. ovisno o odabranoj metodi plaćanja, prijeći na plaćanje putem "Plati narudžbu" gumbom.
 2. Nakon što je Narudžba podnesena, Klijent će biti obavješten putem e-mail poruka o trenutnom statusu realizacije Narudžbe.
§ 7.
Ponuđene metode dostave i plaćanja
 1. Klijent može koristiti sljedeće metode dostave:
  1. pouzećem poštom;
  2. pouzećem kurirskom službom;
  3. kurirom;
  4. kurirom pouzećem.
 2. Klijent može koristiti sljedeće metode plaćanja:
  1. putem elektroničkog sustava plaćanja - putem Stripe servisa (https://stripe.com/);
  2. gotovinom - odabirom opcije "Plaćanje prilikom preuzimanja".
§ 8.
Izvršenje Ugovora o prodaji
 1. Zaključivanje Ugovora o prodaji između Klijenta i Prodavatelja događa se nakon prethodnog podnošenja Narudžbe od strane Klijenta putem Obrazca narudžbe u Trgovini, u skladu s § 6. Pravilnikom.
 2. Nakon podnošenja Narudžbe, Prodavatelj odmah potvrđuje primitak i istodobno prihvaća Narudžbu za obradu. Potvrda primitka Narudžbe i njezino prihvaćanje za obradu događaju se slanjem odgovarajuće e-mail poruke Klijentu na e-mail adresu navedenu tijekom postupka Naručivanja, koja sadrži barem izjave Prodavatelja o primitku Narudžbe i njezinom prihvaćanju za obradu, te potvrdu sklapanja Ugovora o prodaji. Ugovor o prodaji između Klijenta i Prodavatelja sklapa se trenutkom primitka gore navedene e-mail poruke od strane Klijenta.
 3. Neovisno o odabiru načina plaćanja, sukladno § 7. st. 2 Pravilnika, Klijent je obvezan izvršiti plaćanje iznosa Narudžbe.
 4. Početak roka isporuke Proizvoda Klijentu računa se od trenutka kada Prodavatelj prihvati Narudžbu za obradu.
 5. Isporuka Proizvoda obavlja se na području Poljske.
 6. U slučaju da Klijent dostavi netočnu ili nepreciznu adresu za isporuku, Prodavatelj ne preuzima odgovornost za nedostavljanje ili kašnjenje u isporuci Proizvoda.
§ 9.
Pravo na odustanak od Ugovora o prodaji
 1. Pravo na odustanak od Ugovora sklopljenog na daljinu ne pripada Potrošaču u vezi s Ugovorom:
  1. o pružanju usluga, ako je trgovac u potpunosti izvršio uslugu uz izričitu saglasnost potrošača, koji je bio obaviješten prije početka pružanja usluge da će gubitkom prava na odustanak od Ugovora biti posljedica izvršenja usluge od strane trgovca;
  2. čija je cijena ili naknada zavisila od fluktuacija na finansijskom tržištu nad kojim trgovac nema kontrolu, a koje mogu nastati prije isteka roka za odustanak od Ugovora;
  3. čiji je predmet isporuke neprefabriciran, proizveden prema specifikaciji potrošača ili namijenjen zadovoljavanju njegovih individualnih potreba;
  4. čiji je predmet isporuke roba koja brzo propada ili ima kratak rok trajanja;
  5. čiji je predmet isporuke zapečaćena roba koja se zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga ne može vratiti nakon otvaranja, ako je roba otvorena nakon isporuke;
  6. čiji je predmet isporuke robe koja je, nakon isporuke, svojom prirodom nepovratno sjedinjena s drugim stvarima;
  7. čiji je predmet isporuke alkoholna pića čija je cijena dogovorena pri zaključivanju ugovora o prodaji, a koja se mogu isporučiti tek nakon isteka 30 dana i čija vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu koje trgovac ne može kontrolisati;
  8. u kojoj potrošač izričito traži da trgovac dođe kod njega radi hitnog popravka ili održavanja; ako trgovac pruži dodatne usluge osim onih koje je potrošač tražio ili isporuči robu koja nije rezervna roba potrebna za izvršenje popravka ili održavanja, potrošač ima pravo na odustanak od Ugovora u vezi s dodatnim uslugama ili robom;
  9. čiji je predmet isporuke snimljeni zvučni ili video materijal ili računalni programi isporučeni u zapečaćenom pakiranju, ako je pakiranje otvoreno nakon isporuke;
  10. o isporuci dnevnih novina, periodičnih izdanja ili časopisa, osim ugovora o pretplati;
  11. zaključenih putem javne dražbe;
  12. o pružanju usluga smještaja, osim u svrhu stanovanja, prijevoza robe, najma automobila, ugostiteljstva, usluga u vezi s odmorom, zabavnih, sportskih ili kulturnih događaja, ako je u Ugovoru označen dan ili razdoblje pružanja usluge;
  13. o isporuci digitalnog sadržaja koji nije zabilježen na materijalnom nosaču, ako izvršenje počne uz izričitu saglasnost potrošača prije isteka roka za odustanak od Ugovora i nakon što ga je trgovac informisao o gubitku prava na odustanak od Ugovora.
 2. U slučaju različitog od onog navedenog u st. 1, Potrošač može u roku od 14 dana odustati od Ugovora o prodaji bez navođenja bilo kakvih razloga. Frist za ovaj period počinje teći od dana preuzimanja stvari od strane Potrošača ili osobe koju je on odredio, a koja nije prijevoznik.
 3. U slučaju Ugovora koji obuhvata više Proizvoda koji se isporučuju odvojeno, serijama ili dijelovima, frist naveden u st. 2 počinje teći od dana isporuke posljednjeg Proizvoda, serije ili dijela.
 4. Potrošač može odustati od Ugovora o prodaji podnošenjem Izjave o odustanku od Ugovora Prodavatelju. Da bi se rok za odustanak od Ugovora o prodaji sačuvao, dovoljno je da Potrošač pošalje Izjavu prije isteka tog roka.
 5. Izjavu je moguće poslati putem obične pošte ili elektronskim putem, slanjem Izjave na adrese - poštansku ili e-mail - navedene u § 3. st. 1 ovog Pravilnika.
 6. Izjavu je također moguće podnijeti i putem obrasca čiji je uzorak prilog br. 1 ovom Pravilniku, kao i prilogu Zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. godine, ali to nije obavezno.
 7. U slučaju slanja Izjave elektronskim putem, Prodavatelj će Potrošaču odmah poslati potvrdu o primitku Izjave o odustanku od Ugovora o prodaji na e-mail adresu koju je naveo.
 8. Posljedice odustanka od Ugovora o prodaji su sljedeće:
  1. u slučaju odustanka od Ugovora o prodaji na daljinu, Ugovor se smatra da nije sklopljen;
  2. u slučaju odustanka od Ugovora o prodaji, Prodavatelj će Potrošaču bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka Izjave Potrošača o odustanku od Ugovora o prodaji, vratiti sve izvršene uplate, uključujući troškove dostave robe, osim dodatnih troškova koji proizlaze iz odabranog načina isporuke drukčijeg od najjeftinijeg uobičajenog načina isporuke ponuđenog od strane Prodavatelja;
  3. Prodavatelj će iznos uplate vratiti istim sredstvima plaćanja koja je Potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako Potrošač izričito pristane na drugačije rješenje koje neće povlačiti nikakve troškove za njega;
  4. Potrošač treba vratiti proizvod Prodavatelju na adresu navedenu u ovom Pravilniku bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o odustanku od Ugovora. Rok će se smatrati sačuvanim ako Potrošač vrati Proizvod prije isteka roka od 14 dana.
  5. Potrošač snosi neposredne troškove povrata Proizvoda, uključujući troškove povrata Proizvoda ako zbog svoje prirode Proizvod ne može biti vraćen običnom poštom.
 9. U slučaju kada Proizvod zbog svoje prirode ne može biti vraćen običnom poštom, informacija o tome, kao i o troškovima povrata Proizvoda, bit će navedena u opisu Proizvoda u Trgovini.
 10. Prodavatelj nije obavezan vratiti iznos direktno Potrošaču ako je on izvršio uplatu za narudžbu preko tuđeg bankovnog računa, kreditne ili debitne kartice. U takvom slučaju povrat će se izvršiti direktno na račun nositelja bankovnog računa, kreditne ili debitne kartice putem kojih je izvršena uplata Prodavatelju, ili na drugi način uz izričitu suglasnost Klijenta.
§ 10.
Reklamacije
 1. Novi proizvodi su obuhvaćeni Ugovorom o prodaji.
 2. U slučaju da se pojavi nedostatak kod proizvoda kupljenog od Prodavatelja, Kupac ima pravo na reklamaciju u skladu s odredbama o jamstvu u građanskom zakoniku. Ako je Kupac Poduzetnik, strane isključuju odgovornost za jamstvo.
 3. Ako je proizvod pokriven jamstvom, Kupac će biti obaviješten putem odgovarajuće informacije na kartici proizvoda.
 4. Reklamaciju je potrebno podnijeti pisanim ili elektroničkim putem na adrese navedene u § 3. stavak 1 ovog Pravilnika o poslovanju ili putem elektroničkog obrasca za reklamacije koji je dostupan na jednoj od podstranica Trgovine.
 5. U prijavi reklamacije, Kupac treba posebno naznačiti:
  1. vrstu nedostatka;
  2. datum kada se pojavio;
  3. zahtjev u vezi načina dovođenja proizvoda u stanje sukladno Ugovoru o prodaji ili zahtjev za smanjenje cijene ili zahtjev za odustajanjem od Ugovora o prodaji;
  4. dokaz o kupovini, slanjem e-pošte o izvršenoj narudžbi i sklapanju Ugovora o prodaji.
 6. Prodavatelj će odgovoriti na zahtjev za reklamaciju odmah, a ako je Kupac Potrošač - najkasnije u roku od 30 dana.
 7. Ako Prodavatelj ne odgovori na zahtjev za reklamaciju Potrošača u roku od 30 dana, smatrat će se da je zahtjev Potrošača opravdan.
 8. Proizvodi vraćeni u okviru postupka reklamacije trebaju biti poslani na adresu navedenu u § 3. ovog Pravilnika o poslovanju.
 9. U slučaju povrata naknade zbog prihvaćenog zahtjeva za reklamacijom, primijenit će se odgovarajuće odredbe § 9 ovog Pravilnika o poslovanju.
§ 11.
Osobni podaci na internetskoj trgovini, privatnost
 1. Administrator osobnih podataka Kupaca, u smislu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), prikupljenih putem internetske trgovine, je Prodavatelj.
 2. Podaci se obrađuju sukladno Pravilima o privatnosti dostupnim na internetskoj stranici Prodavatelja na adresi https://zakito.hr/politika-privatnosti.
 3. Administrator osobnih podataka nije odgovoran za pružanje netočnih osobnih podataka od strane Kupca.
 4. Prodavatelj se obvezuje izbrisati datoteke poslane na njegov poslužitelj nakon 30 dana od trenutka slanja.
§ 12.
Završne odredbe
 1. Ugovori sklopljeni putem Trgovine sklapaju se na hrvatskom jeziku.
 2. Prodavatelj zadržava pravo izmjene Uvjeta iz važnih razloga, tj. promjene zakonskih odredbi, promjene načina plaćanja i isporuke - u mjeri u kojoj te promjene utječu na izvršenje odredbi ovih Uvjeta. O svakoj izmjeni Prodavatelj će obavijestiti Kupca najmanje 7 dana unaprijed.
Operator internetskih plaćanja:
Korištenje stranice Zakito.hr znači prihvaćanje uvjeta i politike kolačića na vašem uređaju.
Korištenje stranice Zakito.hr znači prihvaćanje uvjeta i politike kolačića na vašem uređaju.
Možete promijeniti postavke kolačića u svom pregledniku.